Varaosakaakeleita

Osasto:

Kuvaus

Erit­täin laa­ja vali­koi­ma varaosakaakeleita.
Val­koi­sia suo­ria (alle 40 cm kor­kei­ta) pal­jon, kul­mik­kai­ta kul­mia, kaa­re­via kul­mia, pyö­reän uunin val­koi­sia suo­ria osia, joi­tain pyö­reän uunin kruu­nu ja lis­tao­sia (ei täl­lä het­kel­lä koko­nais­ta kruu­nua pyöreään).

Suo­sit­tuun kruu­nul­li­seen val­koi­seen uuniin jon­ka esi­merk­ki on myyn­ti-ilmoi­tuk­ses­sa Kevyt­ra­ken­tei­se­na kakluu­ni­na löy­tyy usei­ta koko­nai­sia kruunuja.

Kor­kei­ta , 44,5 cm kor­kei­ta val­koi­sia suo­ria kaa­ke­lei­ta täl­lä het­kel­lä vain kol­me, tait­tuu harmaaseen.

Voh­ve­li­kaa­ke­lei­ta suo­ria: tum­man­myr­kyn­vih­reä, tum­man­rus­kea, luonnonvalkoinen.
Voh­ve­lien kul­mia ja kruu­nuo­sia vaihtelevasti.
Luon­non­val­koi­sen ja ome­nan­vih­reän käpy­uu­nin osia.
Luon­non­val­koi­sen käpy­uu­nin kul­mia ja suo­ria osia runsaasti.
Val­koi­sia sok­ke­lio­sia kul­mik­kai­ta ja suo­ria täl­lä het­kel­lä run­saas­ti, myös kaa­re­via val­koi­sia sok­ke­lio­sia paljon.
Val­koi­sen uunin ala­lis­tao­sia, Ands­te­nin val­koi­sen kruu­nul­li­sen uunin boor­di- ja kruu­nuo­sia paljon.
Plus muu­ta­ma tuhat kiloa sekalaista. 

Kysy tar­vit­se­maa­si kuvan kera.