Yhteystiedot

Noona Hentilä

Hipin­tie 8
16710 Hol­lo­la KK

noonahoo(a)hotmail.com

tel.+358 44 995 2110

En käy­tä älypuhelinta.Siksi puhe­li­me­ni EI  vas­taa­no­ta valo­ku­via. Lai­ta aina tar­joa­ma­si uunin kuva yllä näky­vään sähköpostiosoitteeseen.

Kaa­ke­li­uu­nin esit­te­lys­tä levi­tet­ty­nä veloi­te­taan. 350e tilan­tees­sa jos­sa uuni on sovit­tu nou­det­ta­vak­si, ja pai­kan pääl­le tultaessa/edellisenä päi­vä­nä kaup­pa perutaan.

Vaih­toeh­toi­ses­ti  uunis­ta ote­taan varaus­mak­su­na 25% tuot­teen hin­nas­ta kun­nes uuni on noudettu.

En tee mui­den kuin myyn­tii­ni tule­vien uunien mal­li- tai hin­ta tms arvioita.

 

Ota yhteyttä!