Yhteystiedot

Noona Hentilä

Hipin­tie 8
16710 Hol­lo­la KK

noonahoo@hotmail.com

tel.+358 44 995 2110
Mie­luim­min soi­tot 7.00-10.00 , kat­son säh­kö­pos­tit aamuisin.

Puhe­lin­nu­me­ro­ni ei vas­taa­no­ta valokuvia.

Kaa­ke­li­uu­nin esit­te­lys­tä levi­tet­ty­nä veloi­te­taan. 350e tilan­tees­sa jos­sa uuni on sovit­tu nou­det­ta­vak­si, ja pai­kan pääl­le tultaessa/edellisenä päi­vä­nä kaup­pa perutaan.

Vaih­toeh­toi­ses­ti  uunis­ta ote­taan varaus­mak­su­na 25% tuot­teen hin­nas­ta kun­nes uuni on noudettu.

En tee mui­den kuin myyn­tiin tule­vien uunien mal­li- tai hin­ta tms arvioita.

Käy­tös­sä Osuus­kun­ta Eezy /Palkka.fi.

Ota yhteyttä!