Uunien osien varaosapankkeja

Metsänkylännavetta

Uunien varao­sia, uudis­tuo­tan­to­luuk­ku­ja ja van­ho­ja suu­luuk­ku­ja, muu­ta van­haa raken­nus­tar­vi­ket­ta, osaajarekisteri.

Hämeen­lin­na. puh 044 9848499

www.navetta.com

Rakennusapteekki

Uunien kaik­kia metal­lio­sia ja kun­nos­tet­tu­ja suu­luuk­ku­ja, helo­ja ja mui­ta van­haa raken­nus­tar­vi­ket­ta, neuvontaa.

Bill­näss

www.rakennusapteekki.fi

Hattulan kaakelitehdas

Kaa­ke­li­uu­nien kaa­ke­lei­ta ja koko­nai­sia kaa­ke­li­uu­ne­ja uudistuotantona.

Tam­pe­re

www.kaakelitehdas.fi

Huom! Toi­min­ta­tauol­la alkaen 2019 

Wanhan Wallankumous

Van­haa raken­nus­tar­vi­ket­ta, uunien metal­lio­sia, korvauskaakeleita.

Tur­ku

www.wawa.fi

Kuvan kaa­ke­li on van­han, käsin­lyö­dyn 1830-luvun uunin kaa­ke­lin nur­ja puo­li, jos­sa on poik­keuk­sel­li­ses­ti teks­ti, jota pit­kään tul­kit­tiin ja sel­vi­tel­tiin. Hat­tu­lan kaa­ke­li­teh­taan Susan­nan ystä­väl­li­sel­lä avus­tuk­sel­la sel­vi­si mitä teks­tis­sä lukee ja ennen kaik­kea mitä se tar­koit­ta: “Rum­pi on peh­miäm­pi”. Rum­pi juon­tuu Ruot­sin kie­les­tä ja tar­koit­taa nur­jaa puol­ta. Kyse on siis saven­va­la­jan teke­mäs­tä polt­to­ko­kei­lus­ta, jota var­ten hän on teh­nyt kaa­ke­liin itsel­leen mer­kin­nän, nur­ja puo­li on pehmeämpi.